Pravila za polazike  • SAM AKADEMIJA obuhvata predavanja uživo.

  • Predavanja se održavaju subotom od 09.30h do 13.30h, uživo.

  • Polaznik može odsustvovati sa maksimalno 4 predavanja tokom programa.

  • Onsite predavanja se snimaju i stavljaju na platformu. Polaznici imaju pristup sve vreme snimljenom sadržaju.

  • Između predavanja, učesnici mogu dobiti zadatak/zadatke da pročitaju i da se pripreme za predavanje.

  • Na kraju Akademije polaže se završni test i polaznici dobijaju sertifikat.