Pravila za polazike  • SAM AKADEMIJA obuhvata 2 tipa aktivnosti – predavanja uživo (onsite) i online predavanja.

  • Predavanja se održavaju četvrtkom od 18 do 19.30 online (preko platforme Zoom) i jedne subote mesečno, od 10 do 13h, uživo („onsite“, ukoliko dozvoli epidemiološka situacija)

  • Polaznik može odsustvovati sa maksimalno 5 predavanja tokom programa (sa 4 predavanja koja se održavaju četvrtkom i samo sa 1 predavanja koja se organizuju subotom), inače ne stiče pravo na sertifikat.

  • I online i onsite predavanja se snimaju i stavljaju na platformu. Polaznici imaju pristup sve vreme snimljenom sadržaju.

  • Između predavanja, učesnici mogu dobiti zadatak/zadatke da pročitaju i da se pripreme za predavanje.

  • Na kraju Akademije polaže se završni test i polaznici dobijaju sertifikat