Živorad Vasić

Managing Director, Kadena Properties

O predavaču

Živorad Vasić je diplomirao na Bostonskom univerzitetu u dve oblasti, administraciji u hotelijerstvu i finansijama. Titulu magistra dobio je odbranivši tezu u oblasti ekonomskih i finansijskih indikatora u hotelijerstvu. Gostujući je predavač na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i na Univerzitetu Singidunum, a i sam priprema doktorsku disertaciju sa temom “Nagrađivanje zaposlenih u hotelijerstvu”.
17 godina duga američka karijera ga je vodila iz Bostona u 8 američkih gradova i 11 hotela, u kojima je bio na rukovodećim pozicijama. Delta Holdingu se pridružio 2008. Godine. Od 2016. je bio na poziciji potpredsednika, a 2019. postaje viši potpredsednik kompanije.

Danas je suosnivač i direktor kompanije ‘’Kadena Properties’’, u Srbiji jedinstvene platforme za upravljanje investicijama u real estate-u i izvođenje zahtevnih građevinskih projekata.
Član je Srpske asocijacije menadžera, Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“ i član Odbora direktora za dostignuća mladih u Srbiji.
Dobitnik je brojnih prestižnih nagrada u oblasti hotelijerstva.

Društvene mreže