Vlastimir Vuković

Predsednik Izvršnog odbora Komercijalna banka a.d. Beograd, članica NLB Group

O predavaču

Vlastimir Vuković imenovan je za predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke u februaru 2021,
kako bi upravljao jednim od najzahtevnijih procesa u srpskom finansijskom sektoru, ali i šire - integracijom Komercijalne banke sa NLB Bankom i NLB Grupom.

Iskustvo i ekspertizu za složen proces spajanja različitih sistema, poslovnih kultura i vrednosti,
ali i najboljih poslovnih praksi i rešenja za klijente obe banke, Vlastimir Vuković je stekao tokom više od dve decenije rada u finansijskom i bankarskom sektoru.

Na poziciju predsednika Izvršnog odbora Komercijalne banke došao je nakon sedam godina provedenih
na poziciji člana Izvršnog odbora NLB Banke, zaduženog za komercijalnu i razvojnu funkciju,
kako u segmentu poslovanja sa stanovništvom, tako i u poslovanju sa privredom.  

Pre toga, bio je član Izvršnog odbora Banca Intesa zadužen za segment poslovanja sa stanovništvom i malim preduzećima, a bio je i zamenik predsednika Izvršnog odbora Vojvođanske banke i predsednik Izvršnog odbora Intesa Leasinga.

Vlastimir Vuković bio je i predsednik Udruženja lizing kompanija Srbije, kao i prvi predsednik Odbora za lizing i osiguranje Saveta stranih investitora.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici i magistrirao na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

 

Društvene mreže