Milovan Dekić

User Research Lead, Nordeus

O predavaču

Milovan je jedan od pionira primene istraživanja korisničkog iskustva na mobilnim igrama u jugoistočnoj Evropi.

Karijeru je započeo predavanjem sociologije na univerzitetu. Njegova interesovanja uglavnom se vrte oko razumevanja ljudskog ponašanja iz perspektive bihevioralne ekonomije. Objavljivao je radove u časopisima koji su se uglavnom fokusirali na teoriju ponašanja, analitičku sociologiju i istoriju društvene misli.

Milovan je bio prvi istraživač korisničkog iskustva na svetu posvećen masovno popularnoj fudbalskoj upravljačkoj igri Top Eleven. Trenutno je voditelj istraživanja korisnika @ Nordeus.

Od prvih dana druženja sa korisnicima i igračima mobilnih igara, fokusiran je na ono što bi trebalo da bude najbolji pristup ne samo za razumevanje korisnika, već i za korišćenje iskustava kako bi se zadovoljile poslovne potrebe.

To ga navodi da se bavi dizajnerskim razmišljanjem i istraživačkim sprintima. Korišćenjem dizajnerskog razmišljanja i promovisanjem dizajna usmerenog na korisnike, razvio je holistički pristup koji je prijeko potreban za donošenje poslovnih odluka: počevši od razumevanja korisničkih problema, pokušaja da se drugi angažuju u rešavanju ovih problema i na kraju testiranja poslovnih ideja kako bi se proverilo da li imaju smisla korisnička perspektiva.

Svoje više od 6 godina dugo iskustvo iskazao je u knjizi o dizajnerskom razmišljanju (2020), čiji je koautor sa Markom Jevtićem.

Društvene mreže