Rade Rakočević

Owner & CEO, Senzal capital

O predavaču

Rade Rakočević je rođen 1971. godine, magistar ekonomskih i doktor političkih nauka.

Ima više od 25 godina iskustva na tržištu kapitalu u zemlji i inostranstvu, i više od 20 godina iskustva kao preduzetnik. Ekspert je u oblasti transformacije kompanija iz porodičnih firmi u korporacije, kupovini/prodaji kompanija kao i za portfolio investicije i asset management.

Član je Upravnog odbora Beogradske otvorene škole, Nadzornog odbora Intersport ISI, predsednik Skupštine SAM-a, potpredsjednik Srpska asocijacije američkog fudbala, otac četvoro dece.

Društvene mreže