Branko Greganović

Advisor to the Management Board , NLB Banka Beograd

O predavaču

Branko Greganović – trenutno je na mestu savetnika Upravnog odbora NLB Banke Beograd, prethodno je od 2014 do 2021. godine bio predsednik Izvršnog odbora ove Banke. Profesionalac i menadžer sa bogatim međunarodnim iskustvom u javnom i privatnom sektoru, u korporativnim finansijama i restrukturiranju. Nakon završetka studija ekonomije, magistrirao je ekonomiju na Univerzitetu u Ljubljani i magistrirao menadžment na Londonskoj poslovnoj školi, Univerzitet u Londonu. Poslovno iskustvo sticao je u Narodnoj banci Slovenije, Ministarstvu finansija Republike Slovenije i Societe Generale banci, a ostvario je i projektnu saradnju sa Svetskom bankom i USAID -om. Branko Greganović vodio je tim savetnika za M&A u procesu osnivanja Droga Kolinske grupe, a nakon toga je u svojstvu finansijskog direktora takođe vodio proces restrukturiranja Droga Kolinske Grupe. Pre dolaska u NLB Banku Beograd, vodio je projekte naplata nenaplativih kredita u Hipo Alpe Adria banci u Hrvatskoj od centralne banke u Klagenfurtu, Austrija.

Društvene mreže