Dejan Ranđić

General Manager, DNA Communications & ICT Hub

O predavaču

Dejan Ranđić (48), MBA, iskusan menadžer, preduzetnik i konsultant sa višegodišnjim iskustvom u oblasti inovacija, komunikacija i marketinga.

Višegodišnje iskustvo u mentorskoj podršci pojedincima i startup timovima. Osnivač ICT Hub. Osnivač i direktor DNA Communications

Društvene mreže