Jelena Uzelac Vasić

Founder & CEO/Chief Change Consultant, What’s Next?

O predavaču

Jelena ima 14 godina iskustva u radu na razvoju kompanija, brendova, timova i pojedinaca. Radeći sa različitim industrijama i veličinama kompanija i timova, pristup, znanja i veštine potpuno prilagođava pojedinačnom klijentu, pružajući im podršku u kreiranju i definisanju strateške destinacije organizacije i brenda vođene snažnim purpose-om i vizijom, definisanju i inoviranju ponude i portfolija, implementaciji organizacionih promena kroz kulturu, liderstvo i pojedince, kao i marketinšku komunikaciju. Autor je jedinstvene metodologije za razvoj organizacija i pojedinaca - What’s Next? 5th element of Change. Promena kao jedina konstanta današnjeg vremena, njen je ključni pokretač u ličnom i profesionalnom smislu i veruje da je What’s Next? pitanje na koje svako mora imati odgovor, svakog dana.  Svoju profesionalnu misiju realizuje kao osnivač What’s Next? Change Design Consultancy i kao Chief Strategy Business Designer u New Startegy.

Magistar ekonomije i doktorant na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, sertifikovani executive coach Akademije za executive coaching iz Velike Britanije, sa dodatnim edukacijama iz domena poslovne strategije, inovacija i organizacionog i ljudskog razvoja. Profesor na fakultetu FMK Univerziteta Singidunum, gde inspirisana studentima i deljenjem znanja i perspektiva, želi da da lični doprinos novom načinu obrazovanja i razvoja mladih. Ključni motivator i svrha su joj ljudi, nove i drugačije perspektive, slušanje i dubinsko razumevanje, koje nosi kao dodatnu vrednost svima sa kojima sarađuje.

I u profesionalnom i u svim drugim aspektima života, ćerka Mila je njen središnji odgovor, kompas i svrha. Predavač, kolumnista i pisac stručnih i manje stručnih štiva. Član Srpske Asocijacije Menadžera SAM  i International Advertising Association IAA.

Društvene mreže