SAM Akademija

Novi ekskluzivni edukativni program Srpske asocijacije menadžera.

O Akademiji

SAM akademija je novi ekskluzivni edukativni program Srpske asocijacije menadžera, namenjen menadžerima, preduzetnicima, sadašnjim i budućim liderima. Kroz sinergiju razmene iskustva, znanja, kao i najboljih primera iz korporativne i preduzetničke prakse, ovaj program doprinosi razvoju i jačanju profesionalnih performansi pojedinaca koji će voditi poslovnu zajednicu u Srbiji u narednim godinama.

O programu

Program je sačinjen od 7 modula kroz 17 predavanja koja će se održavati uživo tokom 10 subota. Predavanja su kreirana prema najnovijim edukativnim trendovima iz oblasti menadžerske prakse koji su okrenuti budućnosti poslovanja. Svoje znanje učesnici će unapređivati kroz interaktivne sesije sa 25 istaknutih i renomiranih menadžera, ostvarenih profesionalaca i lidera sa internacionalnim iskustvom, koji rukovode najuspešnijim kompanijama u Srbiji.

Cilj SAM Akademije

Cilj SAM akademije je da polaznike osnaži u upravljanju kompanijama, ljudima i poslovnim procesima, kao i da ubrza njihov razvoj karijere u smeru savremenih i uspešnih lidera 21. veka.

Na kraju SAM Akademije, polaznici dobijaju završni sertifikat.

Kome je SAM Akademija namenjena?

Menadžeri srednjeg nivoa koji imaju želju i potencijal da postanu top menadžeri i vode kompanije u narednih 5 godina

 • 7 godina radnog iskustva na menadžerskoj poziciji i/ili 5 godina rukovođenja timovima

 • Minimum 7 ljudi u timu kojim polaznik upravlja/rukovodi

Preduzetnici koji vode male i srednje kompanije i žele da transformišu svoju kompaniju u korporativni sistem.

 • 7+ godina radnog i/ili

 • Minimum 7 ljudi kojim rukovodi ili

 • Minimum godišnjeg prometa u iznosu od 70 miliona dinara

Prednost prilikom prijave imaju članovi sa dužim članstvom u SAM-u

Trajanje: 5 meseci (mart - jun, septembar – oktobar 2023)

Model predavanja: subotom, uživo

Jezik predavanja: srpski

Predavači: istaknuti članovi Srpske asocijacije menadžera i specijalni gosti

Cena za polaznike SAM Akademije

 • Za članove:

  700 EUR

  + PDV

 • Za partnere, iz kompanija članova:

  900 EUR

  + PDV

 • Puna vrednost i cena:

  1500 EUR

  + PDV

Održavanje: uživo, predavanja, studije slučaja.