SAM Akademija 2024

Ekskluzivni edukativni program Srpske asocijacije menadžera – IV generacija

O Akademiji

SAM Akademija je ekskluzivni edukativni program Srpske asocijacije menadžera, namenjen menadžerima, preduzetnicima, sadašnjim i budućim liderima. Kroz sinergiju razmene iskustva, znanja, kao i najboljih primera iz korporativne i preduzetničke prakse, ovaj program doprinosi razvoju i jačanju profesionalnih performansi pojedinaca koji će voditi poslovnu zajednicu u Srbiji u narednim godinama.

O programu

Program je sačinjen od 7 modula u okviru kojih je 26 predavanja koja će se održavati uživo tokom 11 subota. Predavanja su kreirana prema najnovijim edukativnim trendovima iz oblasti menadžerske prakse koji su okrenuti budućnosti poslovanja. Svoje znanje učesnici će unapređivati kroz interaktivne sesije sa 30 istaknutih i renomiranih menadžera, ostvarenih profesionalaca i lidera sa regionalnim i internacionalnim iskustvom, koji rukovode nekim od najuspešnijim kompanija u Srbiji..

Cilj SAM Akademije

Cilj SAM Akademije je da polaznike osnaži u upravljanju kompanijama, ljudima i poslovnim procesima, kao i da ubrza razvoj njihove karijere u smeru savremenih i uspešnih lidera 21. veka.

Na kraju SAM Akademije, polaznici dobijaju završni sertifikat.

Koncept SAM Akademije

Za menadžere koji imaju želju i potencijal da postanu top menadžeri i vode kompanije u narednih 5 godina

 • 7 godina radnog iskustva na menadžerskoj poziciji i/ili 5 godina rukovođenja timovima

 • Minimum 7 ljudi u timu kojim polaznik upravlja/rukovodi

Preduzetnici koji vode MSP i žele da ih transformišu u korporativni sistem

 • 7+ godina radnog i/ili

 • Minimum 7 ljudi kojim rukovodi ili

 • Minimum godišnjeg prometa u iznosu od 70 miliona dinara

Prednost prilikom prijave imaju članovi sa dužim članstvom u SAM-u

Trajanje: 5 meseci (mart - jun, septembar – oktobar)

Model predavanja: subotom pre podne, uživo u Beogradu

Jezik predavanja: srpski

Predavači: istaknuti članovi Srpske asocijacije menadžera i specijalni gosti

Cena za polaznike SAM Akademije

 • Za članove:

  800 €

  + PDV

 • Za partnere, iz kompanija članova:

  1000 €

  + PDV

 • Puna vrednost i cena:

  1800 €

  + PDV

Održavanje: uživo, predavanja, studije slučaja.