Zoran Daljević

Director of Central Finance Serbia and Macedonia, Atlantic Grupa

O predavaču

Zoran Daljević je direktor Centralnih finansija za Srbiju i Makedoniju Atlantic Grupe i Predstavništva Atlantic Grupe u Srbii, čijem sistemu se pridružio 2012.godine. Kao direktor centralnih finansija zadužen je za računovodstvenu, trezorsku i kontroling funkciju pravnih lica Atlantic Grupe u Srbiji i Makedoniji. Tokom 2015. godine rukovodio i integracijom preduzeća Foodland u sistem Atlantic Grupe. Sarađuje i koordinira sa ostalim Centralnim funkcijama u Srbiji.

Na ovu poziciju došao je sa mesta finansijskog direktora kompanije Marbo – Pepsico za Zapadni Balkan, gde je u periodu od 2008. do 2011. tokom svog radnog angažmana, uspostavio kontrolno -plansku funkciju i sproveo integraciju finansija Marbo kompanije u Pepsico sistem, nakon uspešne akvizicije. Tokom 2009/10 učestvovao je u pripremama i uvođenju SAP u kompaniju kao cut over manager.

Prethodno je radio u Allied Domecq, jednom od najvećih svetskih proizvodjača i distributera alkoholnih pića i vina, prvo kao Finansijski direktor od 1997. godine , a onda od 2002. kao direktor. U tom periodu, tačnije 1999. Allied Domecq Srbija proglašena je za najuspešniju kompaniju u okviru Allied Domecq Evropa. Posle preuzimanja Allied Domecq od strane francuskog Pernod Ricarda , Daljević je nastavio da radi kao generalni direktor, prvo integrišući posotojeći tim u Pernod Ricard strukturu, a zatim doprineo daljem rastu postojećih i razvoju novih robnih marki iz programa Pernod Ricard .

Svoju bogatu poslovnu karijeru zapošeo je u Iskra Delti, tada jednom od najvećih domaćih preduzeća za proizvodnju i prodaju računara i računarske opreme, kao pripravnik u izvozu u Ljubljani, a kasnije kao Koordinator izvoznih aktivnosti Iskra Delta Beograd. Potom je radio u nekoliko preduzeća u okviru Plana i analize, a onda kao finansijski direktor za Komet Holding, Kriko i Kriko tours (direktor), a obreo se i u marketingu NIP Plitika tokom 1990.

Društvene mreže