Vladimir Kelava

Agile Coach, Management 3.0, Schneider Electric

O predavaču

Agile Coach sa tehničkim predznanjem i velikim iskustvom vođenja timova za razvoj softvera.

Moj rad se odnosi na treniranje, mentorstvo i obuku timova i pojedinaca za efikasniji i produktivniji rad.

Revnosno pomažem ljudima (i timovima) da stvore bolje radno okruženje i postignu nezavisnost i visoku efikasnost kroz agilne i vitke principe, vrednosti i prakse. Moj cilj je da im pomognem da postanu otporniji na promene i fokusiraniji na stvaranje vrednosti dok rastu kao tim i pojedinci.

Pomagati ljudima da prihvate okretan način razmišljanja, inovacije i nove načine rada kroz participativno vođstvo je moj svakodnevni život.

Društvene mreže