Goran Pitić

Profesor, predsednik saveta, FEFA

O predavaču

Prof. dr Goran Pitić je redovni profesor ekonomije i pridruženi MOC profesor na Institute for Strategy and Competitiveness, Harvard Business School, SAD.  Predsednik je Saveta FEFA. Član je upravnog odbora privrednog društva Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca od 2008, i UO Credit Agricole banke od 2020. godine

Prof. dr Pitić je doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra je stekao na dva fakulteta – na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i na Katedri za ekonomiju Univerziteta u Torontu. Specijalizirao je ekonomiju (poslediplomske studije iz oblasti Kvantitativne razvojne ekonomije) na Univerzitetu u Vorviku u Velikoj Britaniji školske 1991/92 godine. Takođe se usavršavao na Londonskoj školi ekonomije i učestvovao u velikom broju stručnih programa na unverzitetima u Evropi i Americi, kao i pri institutima koji se bave finansijskim tržištima. Od oktobra 2000. do marta 2004. godine, bio je Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj demokratskoj vladi Republike Srbije.

G. Pitić je bio predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije od 2014 do 2018. godine, kao i predsednik Upravnog odbora banke Societe Generale Srbija od 2005 do 2019. godine, zatim predsednik Saveza za fer konkurenciju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, član Upravnog odbora Saveta stranih investitora, član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i Udruženja korporativnih direktora .Bio je član Nacionalnog saveta za nauku i tehnološki razvoj, član UO Fonda za inovacionu delatnost, UO BEMUSa.

Prof. dr Pitić govori tri strana jezika: engleski, francuski i španski.

 

 

Društvene mreže